Systemische Supervisor

Opleiding tot Systemische Supervisor

Gestart 7 september 2019

In deze geheel nieuwe supervisorenopleiding is, naast een gedegen behandeling van de theorie en de praktijk van supervisie, ook aandacht is voor evidence-based praktijken in systeemtherapeutische en supervisorische contexten. 

Het feit dat er in alle onderdelen van de opleiding aandacht is voor systeem, context en multiculturaliteit maakt deze opleiding enig in zijn soort.

Het draaiboek van de opleiding is geschreven en samengesteld volgens de richtlijnen van de NVRG en geaccrediteerd. Het betreft 8 lesdagen, met steeds ongeveer een maand ertussen. De tijd tussen de lesdagen is bedoeld voor het toepassen van de geleerde supervisievaardigheden.

De opleiding kenmerkt zich door:

 • Mechanismen van in- en uitsluiting kunnen onderkennen: in de opleiding, binnen het proces van supervisie, alsook in de therapiesetting.
 • Bewustwording van de eigen bevoorrechte positie en van de invloed van machtsverschillen op de interacties met de leden van het systeem.
 • Een gedegen theoretische onderbouwing en technieken geven handvatten om binnen het krachtenveld van ons vakgebied in huidig tijdperk goed toegerust te kunnen opereren als supervisor in verschillende contexten.
 • Uitgangspunt van deze opleiding is dat een professionele supervisor op de hoogte moet zijn en blijven van de ontwikkelingen op het gebied van supervisie en consultatie.

Visie 

 • Het feit dat deze opleiding ‘transcultureel systemisch’ georiënteerd is betekent niet dat deze opleiding gericht is op studenten met een migranten- of vluchtelingen achtergrond.
 • En … ‘transcultureel’ is geen specialisatie of ondersteuning maar een basisuitgangspunt van hoe de context is verweven met menselijk handelen.

Het is van essentieel belang is dat een hedendaags geschoolde supervisor aandacht geeft aan de “evidence-based” praktijken binnen de relatie-, gezins-, en systeemtherapeutische vakliteratuur. Daarnaast is er ook aandacht voor de relevante, brede practice-based evidence” ten aanzien van systemische supervisie en de supervisierelatie. Kennis van en ervaring met de verschillende factoren welke een supervisie meer effectief kunnen en hierop kunnen anticiperen zijn van vitaal belang. Daarbij blijft zelf-reflexiviteit een integrale houding van de systemische supervisor, waar aandacht moet blijven voor de sociaal-politiek contextuele dimensies van onze sociale werkelijkheid, en dus ook een rol spelen in het supervisieproces.

Toelatingseisen

Conform NVRG.

 • Tenminste 5 jaar lid van de NVRG als systeemtherapeut (ST) en werkzaam als ST.
 • Alreeds ervaring hebben met supervisie en/of consultatie.
 • U moet ook in de gelegenheid zijn om tijdens de opleiding als supervisor op te treden.

Voor verdere informatie:

Stuur in eerste instantie een email naar Tonny van der Steen en/of Ram Karamat Ali:
Tonny van der Steen: t.vandersteen@kpnmail.nl
Ram Karamat Ali: dr.rkaramatali@gmail.com
Zij zijn telefonisch bereikbaar op
TvdS: 06 122 92 258 of RKA: 0044 7758 123 116

CTTO Transculturele Wereldatlas

Systemische Supervisor


NVRG erkende supervisorenopleiding van 8 bijeenkomsten (zaterdagen)

 • Start
  7 september 2019
 • Duur
  8 lesdagen
 • Docenten
  Tonny van der Steen
  Dr Ram Karamat Ali
  Nel Jessurun
 • Kosten Opleiding
  € 2.750 

Lesdagen
Dag 1 vindt plaats op 7 september 2019. De andere lesdagen zijn ook op een zaterdag te weten: 5 oktober 2019, 9 november 2019, 14 december 2019, 18 januari 2020, 7 maart 2020, 4 april 2020, 9 mei 2020. (zie ook tabblad curriculum). De tijden zijn van 9:30 tot 16:30. 

Kosten

€ 2.750
(Twee betalingsopties: 1- In één termijn het volledige bedrag, of 2- In twee termijnen €1.500 en vervolgens € 1.250)

Toelatingseisen

Conform NVRG.

 • Tenminste 5 jaar lid van de NVRG als systeemtherapeut (ST) en werkzaam als ST.
 • Alreeds ervaring hebben met supervisie en/of consultatie.
 • U moet ook in de gelegenheid zijn om tijdens de opleiding als supervisor op te treden.

Het aanmeldingsproces

Stuur in eerste instantie een email naar Tonny van der Steen en/of Ram Karamat Ali:
Tonny van der Steen: t.vandersteen@kpnmail.nl
Ram Karamat Ali: dr.rkaramatali@gmail.com
Zij zijn telefonisch bereikbaar op
TvdS: 06 122 92 258 of RKA: 0044 7758 123 116

Als u aan de minimale eisen voldoet, zal u uitgenodigd worden voor een gesprek.

De opleidingen vinden plaats in ons eigen Instituut : “Het Marjon Arends Instituut”, gevestigd op de Latherusstraat 110-A2 Amsterdam Noord.

Overzicht van de lessen

Inleiding (60 uur)
DagWeekDatumOnderwerp
13607 september 2019Organisatie en geschiedenis van de supervisie
24005 oktober 2019De supervisierelatie in de context van diversiteit
34509 november 2019Supervisiecontext: de ontmoeting van verschillende kaders
45014 december 2019Valkuilen in supervisie
50318 januari 2020De reflectieve supervisor
61007 maart 2020Supervisiemodellen en praktische toepassing ervan
7*1404 april 2020Vastlopen als supervisor
8*1909 mei 2020Toetsen en evaluatie
Reserve2016 mei 2020 
 • Het feit dat deze opleiding ‘transcultureel systemisch’ georiënteerd is betekent niet dat deze opleiding gericht is op studenten met een migranten- of vluchtelingen achtergrond.
 • En … ‘transcultureel’ is geen specialisatie of ondersteuning maar een basisuitgangspunt van hoe de context is verweven met menselijk handelen.

Het is van essentieel belang is dat een hedendaags geschoolde supervisor aandacht geeft aan de “evidence-based” praktijken binnen de relatie-, gezins-, en systeemtherapeutische vakliteratuur. Daarnaast is er ook aandacht voor de relevante, brede practice-based evidence” ten aanzien van systemische supervisie en de supervisierelatie. Kennis van en ervaring met de verschillende factoren welke een supervisie meer effectief kunnen en hierop kunnen anticiperen zijn van vitaal belang. Daarbij blijft zelf-reflexiviteit een integrale houding van de systemische supervisor, waar aandacht moet blijven voor de sociaal-politiek contextuele dimensies van onze sociale werkelijkheid, en dus ook een rol spelen in het supervisieproces.

Aan te schaffen boeken:

 • Beunderman, R., Colijn, Sj., Geertjens, L &, Maas, F. van der (eds) (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de GGz Utrecht: de Tijdstroom.
 • Burck, C &, Daniel, G. (eds) (2010). Mirrors and Reflections. Processes of Systemic Supervision. London: Karnac.
 • J. (ed) 2009). Supervision in Clinical Practice: A Practitioner’s Guide (2nd edition).London: Taylor &, Francis.
 • Todd, T.C. &, Storm, C.l. (eds) (2014). The Complete Systemic Supervisor: Context, Philosophy, and Pragmatics, (2nd edition). New York: Wiley.

Het draaiboek van de opleiding is geschreven en samengesteld volgens de richtlijnen van de NVRG en geaccrediteerd. ​