Systemische Supervisor

Opleiding tot Systemische Supervisor

Volgende opleiding: start najaar 2022*

In deze supervisorenopleiding is er naast een gedegen behandeling van de theorie en de praktijk van supervisie, ook aandacht voor evidence-based praktijken in systeemtherapeutische en supervisorische contexten. 

Het feit dat er in alle onderdelen van de opleiding aandacht is voor systeem, context en multiculturaliteit maakt deze opleiding enig in zijn soort.

Het draaiboek van de opleiding is geschreven en samengesteld volgens de richtlijnen van de NVRG en geaccrediteerd. Het betreft 8 lesdagen, met steeds ongeveer een maand ertussen. De tijd tussen de lesdagen is bedoeld voor het toepassen van de geleerde supervisievaardigheden.

De opleiding kenmerkt zich door:

 • Mechanismen van in- en uitsluiting kunnen onderkennen: in de opleiding, binnen het proces van supervisie, alsook in de therapiesetting.
 • Bewustwording van de eigen bevoorrechte positie en van de invloed van machtsverschillen op de interacties met de leden van het systeem.
 • Een gedegen theoretische onderbouwing en technieken geven handvatten om binnen het krachtenveld van ons vakgebied in huidig tijdperk goed toegerust te kunnen opereren als supervisor in verschillende contexten.
 • Uitgangspunt van deze opleiding is dat een professionele supervisor op de hoogte moet zijn en blijven van de ontwikkelingen op het gebied van supervisie en consultatie.

Visie 

 • Het feit dat deze opleiding ‘transcultureel systemisch’ georiënteerd is betekent niet dat deze opleiding gericht is op studenten met een migranten- of vluchtelingen achtergrond.
 • En … ‘transcultureel’ is geen specialisatie of ondersteuning maar een basisuitgangspunt van hoe de context is verweven met menselijk handelen.

Het is van essentieel belang is dat een hedendaags geschoolde supervisor aandacht geeft aan de “evidence-based” praktijken binnen de relatie-, gezins-, en systeemtherapeutische vakliteratuur. Daarnaast is er ook aandacht voor de relevante, brede practice-based evidence” ten aanzien van systemische supervisie en de supervisierelatie. Kennis van en ervaring met de verschillende factoren welke een supervisie meer effectief kunnen en hierop kunnen anticiperen zijn van vitaal belang. Daarbij blijft zelf-reflexiviteit een integrale houding van de systemische supervisor, waar aandacht moet blijven voor de sociaal-politiek contextuele dimensies van onze sociale werkelijkheid, en dus ook een rol spelen in het supervisieproces.

Toelatingseisen

Conform NVRG.

 • Tenminste 5 jaar lid van de NVRG als systeemtherapeut (ST) en werkzaam als ST.
 • Alreeds ervaring hebben met supervisie en/of consultatie.
 • U moet ook in de gelegenheid zijn om tijdens de opleiding als supervisor op te treden.

Voor verdere informatie:

Stuur in eerste instantie een email naar Ram Karamat Ali:
dr.rkaramatali@gmail.com
Hij is telefonisch bereikbaar op: 0044 7758 123 116

 

*start is onder voorbehoud

CTTO Transculturele Wereldatlas

Systemische Supervisor


NVRG erkende supervisorenopleiding van 8 bijeenkomsten (zaterdagen)

 • Start
  najaar 2022*
 • Duur
  8 lesdagen
 • Docent
  Dr Ram Karamat Ali
 • Kosten Opleiding
  € 2.900