Systeemtherapeutisch Werker

1-jarige opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (Post-HBO)

Gestart september 2022

Deze opleiding leidt op tot het vak van Systeemtherapeutisch Werker, zoals deze vorm is gegeven door de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapeuten (NVRG). De STW is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met betrokkenen.

Deze opleiding wijkt in zoverre af van andere STW opleidingen dat er in het hele lestraject op alle momenten en bij ieder onderdeel aandacht wordt besteed aan diversiteitselementen als cultuur, klasse, gender, spiritualiteit en religie. In onze visie bestrijkt transcultureel een veel breder gebied dan de vaak etniciteit-gebonden betekenis die veelal aan dit woord wordt gekoppeld. Het betreft aandacht voor de gehele culturele context van (alle) clientsystemen (en die van de professional zelf). Hierbij wordt gebruik gemaakt van antropologische begrippen, waaronder op het gebied van kennis over de impact van (ingrijpende) levensfaseovergangen in het cliëntsysteem: migratie, vlucht, plotselinge dood, detentie en andere translocaties. Er is tevens aandacht voor gemarginaliseerde groepen in de maatschappij.

Het CTTO beleid is erop gericht cultureel gemengde groepen werkers aan te trekken. Doordat wij beschikken over een eveneens cultureel gemengde staf en dito docenten, kunnen wij in deze opleiding het “praten over” de vreemde ander vermijden en in plaats daarvan ingaan op de dagelijkse realiteit van de diversiteitsthema’s en begrippen als in- en uitsluiting. Deze factor geeft de lessen extra dynamiek en dimensie.

Voor Wie

Maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen, die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST- / FAST-, FFT-therapeut.

Vooropleidingseisen

De STW heeft minimaal een Bachelorsopleiding op hbo- of universitair niveau, gericht op de zorg- en welzijnssector. Zij zijn minimaal 2 dagdelen per week werkzaam in een functie waarin zij werken met gezinnen. Er wordt verwacht dat men casuïstiek kunt inbrengen in de opleiding.

Omvang opleiding

De omvang van de opleiding is 100 uur cursorisch onderwijs en 12 uur groepssupervisie. Daarnaast volgen studenten op eigen initiatief en kosten een individuele reeks supervisie van 12 zittingen, bij supervisor naar keuze.

Er zijn 17 lesdagen en deze vinden plaats op donderdagen (in principe een maal per 14 dagen) van 10:00 tot 17:00, met een uur pauze tussen de middag.

De groepssupervisie zittingen (4 deelnemers) starten na de vijfde lesdag van de cursus. De data, locatie en tijdstippen worden in onderlinge afstemming met de supervisoren vastgesteld.

Studie uren: 6 uur per lesdag

 

Opleiders van de STW

De hoofdopleider is Fariba Rhmaty, ondersteund door Roxane Warring en Nel Jessurun. Verder zullen er verschillende gastdocenten tijdens de opleiding les geven.

 

CTTO Amsterdam Schaal

Systeemtherapeutisch Werker


NVRG erkende TTC-STW van 100 contacturen (donderdagen)

 • Start
  september 2022
 • Duur
  17 lesdagen
 • Docenten
  Fariba Rhmaty
  Roxane Warring 
  en gastdocenten (o.a. Nel Jessurun, Urmy Macnack, Rámon Karamat Ali, Erick Filemon, Weini Woldum, Mostafa Hamdoune, Zeynep Calisir)
 • Kosten Opleiding
  € 4500 (inclusief groepssupervisie, 12 keer 2 uur)
  Circa € 100 voor literatuur (verplicht)
  Individuele supervisiesessies (12 keer) tussen ca. € 85-120 per sessie (afhankelijk van supervisor)