Systeemtherapeutisch Werker

1-jarige opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker (Post-HBO)

Start oktober 2020*

*Bij voldoende aanmeldingen en als toegestaan ivm COVID-19.

Deze opleiding leidt op tot het vak van Systeemtherapeutisch Werker, zoals deze vorm is gegeven door de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapeuten (NVRG). De STW is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met betrokkenen.

Deze opleiding wijkt in zoverre af van andere STW opleidingen dat er in het hele lestraject op alle momenten en bij ieder onderdeel aandacht wordt besteed aan diversiteitselementen als cultuur, klasse, gender, spiritualiteit en religie. In onze visie bestrijkt transcultureel een veel breder gebied dan de vaak etniciteit-gebonden betekenis die veelal aan dit woord wordt gekoppeld. Het betreft aandacht voor de gehele culturele context van (alle) clientsystemen (en die van de professional zelf). Hierbij wordt gebruik gemaakt van antropologische begrippen, waaronder op het gebied van kennis over de impact van (ingrijpende) levensfaseovergangen in het cliëntsysteem: migratie, vlucht, plotselinge dood, detentie en andere translocaties. Er is tevens aandacht voor gemarginaliseerde groepen in de maatschappij.

Het CTTO beleid is erop gericht cultureel gemengde groepen werkers aan te trekken. Doordat wij beschikken over een eveneens cultureel gemengde staf en dito docenten, kunnen wij in deze opleiding het “praten over” de vreemde ander vermijden en in plaats daarvan ingaan op de dagelijkse realiteit van de diversiteitsthema’s en begrippen als in- en uitsluiting. Deze factor geeft de lessen extra dynamiek en dimensie.

Voor Wie

Maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen, die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST- / FAST-, FFT-therapeut.

Vooropleidingseisen

De STW heeft minimaal een Bachelorsopleiding op hbo- of universitair niveau, gericht op de zorg- en welzijnssector. Zij zijn minimaal 2 dagdelen per week werkzaam in een functie waarin zij werken met gezinnen. Er wordt verwacht dat men casuïstiek kunt inbrengen in de opleiding.

Omvang opleiding

De omvang van de opleiding is 100 uur cursorisch onderwijs en 12 uur groepssupervisie. Daarnaast volgen studenten op eigen initiatief en kosten een individuele reeks supervisie van 12 zittingen, bij supervisor naar keuze.

Er zijn 17 lesdagen en deze vinden plaats op donderdagen (in principe een maal per 14 dagen) van 10:00 tot 17:00, met een uur pauze tussen de middag.

De groepssupervisie zittingen (4 deelnemers) starten na de vijfde lesdag van de cursus. De data, locatie en tijdstippen worden in onderlinge afstemming met de supervisoren vastgesteld.

Opleiders van de STW

De hoofdopleider is Fariba Rhmaty, ondersteund door Roxane Warring en Nel Jessurun. Verder zullen er verschillende gastdocenten tijdens de opleiding les geven.

CTTO Amsterdam Schaal

Systeemtherapeutisch Werker


NVRG erkende TTC-STW van 100 contacturen (donderdagen)

 • Start
  Oktober 2020 (Als toegestaan ivm situatie COVID-19)
 • Duur
  17 lesdagen
 • Docenten
  Fariba Rhmaty
  Roxane Warring 
  en gastdocenten (o.a. Nel Jessurun, Urmy Macnack, Rámon Karamat Ali, Erick Filemon, Weini Woldum, Mostafa Hamdoune, Zeynep Calisir)
 • Kosten Opleiding
  € 4500 (inclusief groepssupervisie 12 keer 2 uur)
  Circa € 100 voor literatuur (verplicht)
  Individuele supervisiesessies (12 keer) tussen ca. € 85-120 per sessie (afhankelijk van supervisor)

Lesdagen

De opleiding begint op 29 oktober 2020, als dit is toegestaan ivm COVID-19.

De 17 lesdagen vinden plaats op donderdagen, eenmaal per 14 dagen van 10.00 tot 17.00 (zie tabblad Curriculum voor datum overzicht).

De groepssupervisie zittingen (4 deelnemers) starten na de derde lesdag van de opleiding. Tijden in overleg met de supervisor.

Het maximaal aantal deelnemers aan deze opleiding is 16.

Kosten

 • € 4500 (inclusief groepssupervisie 12 keer 2 uur).
 • Circa €80 voor literatuur (verplicht).
 • Individuele supervisiesessies (12 keer) tussen ca. € 85-120 per sessie (afhankelijk van superviseur) 

Vooropleidingseisen

De vooropleidingseisen voor deelnemers zijn:

 • Minimaal een door de overheid erkende afgeronde, op de zorg- of welzijnssector gerichte Bachelorsopleiding op hbo- of universitair niveau.
 • Werkzaam zijn binnen de zorg- en welzijnssector.
 • Beschikken over voldoende geschikt casusmateriaal.

De opleidingen vinden plaats in ons eigen Instituut : “Het Marjon Arends Instituut”, gevestigd op de Latherusstraat 110-A2, Amsterdam Noord.

Algemeen overzicht van de lessen

 • Blok 1 (4 lessen) Kern systeemtherapie, context en positionering.
 • Blok 2 (4 lessen) De verschillende perspectieven van waaruit je naar systemen kunt kijken en de systeemtherapeutische technieken kunt toepassen.
 • Blok 3 (4 lessen) Het proces in de hulpverleningsgesprekken
 • Blok 4 (5 lessen) Toepassing naar specifieke werkgebieden van de STW

Overzicht van de lesdagen STW I

 

Blok 1

 

Dag

Thema

1

19-09-2019

Kennismaking: van individu naar systeem

2

03-10-2019

Het individu en het gezin in grotere systemen

3

17-10-2019

Transcultureel werken: het nieuwe ‘normaal’

4

31-10-2019

De kracht van familiesystemen

Blok 2

 

Dag

Thema

5

14-11-2019

Gezinsontwikkelingsperspectief 

6

28-11-2019

Structureel perspectief 

7

12-12-2019

Communicatief perspectief

8

09-01-2020

Oplossingsgericht perspectief

Blok 3

 

Dag

Thema

9

23-01-2020

Vanaf de aanmelding tot en met het eerste gesprek: de systeemtaxatie

10

06-02-2020

Vanaf de systeemtaxatie tot en met de behandelovereenkomst

11

05-03-2020

Vanaf de behandelovereenkomst tot en met de afronding

12

19-03-202

Integratie van de verschillende perspectieven en technieken

Blok 4

 

Dag

Thema

13

UITGESTELD 

Vluchtelingen en trauma

14

UITGESTELD 

Psychiatrie, ziekte en verslaving in het systeem

15

UITGESTELD

Multigestresseerde gezinnen en werken in de context van onveiligheid

16

UITGESTELD

Verlies en verrijking

17

UITGESTELD

Afsluiting

 

Algemeen overzicht van de lessen

 • Blok 1 (4 lessen) Kern systeemtherapie, context en positionering.
 • Blok 2 (4 lessen) De verschillende perspectieven van waaruit je naar systemen kunt kijken en de systeemtherapeutische technieken kunt toepassen.
 • Blok 3 (4 lessen) Het proces in de hulpverleningsgesprekken
 • Blok 4 (5 lessen) Toepassing naar specifieke werkgebieden van de STW

Overzicht van de lesdagen

(ALLES ONDER VOORBEHOUD VAN SITUATIE COVID-19)

 

Blok

 

Les

 

Data

 

Thema van dag

 

1

1

29-10-2020

 

Kennismaking: Van individueel naar systeem

2

12-11-2020

 

Het individu en het gezin in grotere systemen

3

26-11-2020

 

Transcultureel werken: het nieuwe ‘normaal’

4

10-12-2020

 

De kracht van familiesystemen

2

5

07-01-2021

 

Gezinsontwikkelingsperspectief

6

21-01-2021

 

Structurele perspectief

7

04-02-2021

 

Communicatief perspectief

8

18-02-2021

 

Oplossingsgerichte en narratieve perspectief

3

9

04-03-2021

 

Vanaf de aanmelding tot en met het eerste gesprek: de systeemtaxatie

10

18-03-2021

 

Vanaf de systeemtaxatie tot en met de behandelovereenkomst

11

01-04-2021

 

Vanaf de behandelovereenkomst tot en met de afronding

12

15-04-2021

Integratie van de verschillende perspectieven en technieken (TOETS)

4

13

29-04-2021

 

Vluchtelingen en trauma

 

14

13-05-2021

 

Psychiatrie, ziekte en verslaving in het systeem

15

27-05-2021

 

Multigestresseerde gezinnen en werken in de context van onveiligheid

16

10-06-2021

 

Verlies en verrijking (ook samengestelde gezinnen)

17

24-06-2021

 

Laatste dag

 

 

01-07-2021

Diploma uitreiking (onder voorbehoud)

 

Verplichte literatuur

Een groot deel van de literatuur die moet worden gelezen staat in een drietal verplicht aan te schaffen boeken. De overige literatuur wordt digitaal aangeleverd.

De verplichte boeken die aangeschaft dienen te worden zijn:

 • Rhmaty, F. (2011). Traumaverwerking met vluchtelingen. Een transculturele systeembenadering. Amsterdam: van Gorkum (aan te schaffen op eerste lesdag).
 • Jessurun, N. & Warring, R. (2018). Verschillen Omarmen. Transcultureel systemisch werken. Bussum: Coutinho.
 • Savenije, A., van Lawick, J., &, Reijmers, E. (2018). Systemisch werken. Een relationeel kompas voor hulpverleners. Utrecht: De Tijdstroom.

Deze opleiding is door de NVRG erkend als onderdeel van de registratie tot Systeemtherapeutisch Werker (STW). Na de succesvolle afronding van de opleiding, aangevuld met nog minimaal 12 individuele supervisies (bij een NVRG erkende supervisor), kan de student zich registreren bij de NVRG. De supervisie kan bij één van de hoofddocenten van de opleiding worden gevolgd of bij een andere door de NVRG erkende supervisor.

Zie voor meer informatie de website van de NVRG: www.nvrg.nl/opleidingen