Systeemtherapeut

2-jarige opleiding tot Systeemtherapeut (Post-Master)

NIEUWE VOETSPOREN III / IV

Gestart september 2021 / 2022

 

Nieuwe Voetsporen is een door de NVRG erkende 2-jarige opleiding tot systeemtherapeut (TTC-212). De opleiding sluit aan bij de huidige samenleving die steeds complexer en diverser wordt.

De deelnemers leren oog te hebben voor de historische en culturele context van het systeem van de cliënt en ontwikkelen competenties om voor diens cliënten een passend traject te vinden. Daarom wordt in deze systeemtherapie opleiding behalve aan de systeemtheorie en de diverse stromingen, ook aandacht besteed aan een antropologische benadering van de menselijke interacties en aan maatschappelijk relevante thema’s als migratie en multiculturaliteit.

Wij willen in deze systeemtherapie opleiding cursisten een brede systemische opleiding bieden en hen vormen tot veelzijdige (gezins-)therapeuten die in diverse werksettingen juiste hulp kunnen bieden aan cliëntsystemen van welke achtergrond dan ook.

De basiselementen zijn:

 • Dyades
 • Triades
 • Grenzen en hiërarchie
 • Familie en gezinspatronen
 • Levensfasen
 • Overtuigingen
 • Uitsluiting
 • Religie
 • Racisme
 • Individualisme en collectivisme

Voor Wie

Maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen, die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST- / FAST-, FFT-therapeut.

Vooropleidingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding heb je een master op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen met een therapeutische oriëntatie, of een master geneeskunde afgerond. Je bent werkzaam binnen de zorg en welzijnssector bijvoorbeeld binnen jeugdzorg, GGZ en/of gezondheidscentra.

Omvang opleiding

De opleiding is als volgt opgebouwd:

 

Basismodule (132 uur) bestaande uit een inleiding en een verdieping

Studie uren: 8 uur per lesdag
Opdrachten en toetsen: 34 uur
 
 • Inleiding: Theoretisch model/persoon van de therapeut (60 uur)
 • Verdieping: Methodieken en interventies (60 uur)
 • Wetenschapsmodule/onderzoeksmethodieken (12 uur)

Specialisatie (80 uur) bestaande uit 2 modules:

Studie uren: 8 uur per lesdag

Opdrachten en toetsen: 54 uur

 
 • Religie, spiritualiteit en familiesystemen (40 uur)
 • Gender, seksualiteit en relaties (40 uur)
 
CTTO Amsterdam multicultural

Systeemtherapeut


NIEUWE VOETSPOREN II
NVRG-erkende TTC-ST van 212 contacturen (vrijdagen)

 • Start
  September 2022
 • Duur
  36 lesdagen; 1 lesdag per 2 weken
 • Docenten
  Fariba Rhmaty
  Urmy Macnack
  Margo Sandel
  en gastdocenten (o.a. Nel Jessurun, Pui Fan Yip, Glenn Hellberg, Ramón Karamat Ali, Victor Kouratovsky, Fatima Jelti)
 • Kosten opleiding
  € 7250 voor de theoretische cursus (basis, verdieping en specialisaties). Te voldoen in maximaal 4 termijnen.
  € 1550 voor groepssupervisie bestaande uit 25 sessie. Te voldoen in maximaal 2 termijnen.
 • Circa € 235 voor literatuur.
 • In het geval deelneming aan een deel van de opleiding: lesgeld € 1600 per blok.