Systeemtherapeut

2-jarige opleiding tot Systeemtherapeut (Post-Master)

NIEUWE VOETSPOREN II

Start nieuwe opleiding: 17 januari 2020. Schrijf je nu in!

Nieuwe Voetsporen is een door de NVRG erkende 2-jarige opleiding tot systeemtherapeut (TTC-212). De opleiding sluit aan bij de huidige samenleving die steeds complexer en diverser wordt.

De deelnemers leren oog te hebben voor de historische en culturele context van het systeem van de cliënt en ontwikkelen competenties om voor diens cliënten een passend traject te vinden. Daarom wordt in deze systeemtherapie opleiding behalve aan de systeemtheorie en de diverse stromingen, ook aandacht besteed aan een antropologische benadering van de menselijke interacties en aan maatschappelijk relevante thema’s als migratie en multiculturaliteit.

Wij willen in deze systeemtherapie opleiding cursisten een brede systemische opleiding bieden en hen vormen tot veelzijdige (gezins-)therapeuten die in diverse werksettingen juiste hulp kunnen bieden aan cliëntsystemen van welke achtergrond dan ook.

De basiselementen zijn:

 • Dyades
 • Triades
 • Grenzen en hiërarchie
 • Familie en gezinspatronen
 • Levensfasen
 • Overtuigingen
 • Uitsluiting
 • Religie
 • Racisme
 • Individualisme en collectivisme

Voor Wie

Maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen, die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST- / FAST-, FFT-therapeut.

Vooropleidingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding heb je een master op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen met een therapeutische oriëntatie, of een master geneeskunde afgerond. Je bent werkzaam binnen de zorg en welzijnssector bijvoorbeeld binnen jeugdzorg, GGZ en/of gezondheidscentra.

Omvang opleiding

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Basismodule (132 uur) bestaande uit een inleiding en een verdieping

 • Inleiding: Theoretisch model/persoon van de therapeut (60 uur)
 • Verdieping: Methodieken en interventies (60 uur)
  Wetenschapsmodule/onderzoeksmethodieken (12 uur)

Specialisatie (80 uur) bestaande uit 2 modules:

 • Religie, spiritualiteit en familiesystemen (40 uur)
 • Gender, seksualiteit en relaties (40 uur)

Docenten

 • Fariba Rhmaty

 • Urmy Macnack

 • Margo Sandel

 • Nel Jessurun (gastdocent)

 • Pui Fan Yip (gastdocent)

 • Glenn Hellberg (gastdocent)

CTTO Amsterdam multicultural

Systeemtherapeut


NIEUWE VOETSPOREN II
NVRG erkende TTC-ST van 212 contacturen (vrijdagen)

 • Start
  17 januari 2020
 • Duur
  34 lesdagen; 1 lesdag per 2 weken
 • Docenten
  Fariba Rhmaty
  Urmy Macnack
  Nel Jessurun (gastdocent)
  Margot Sandel
  Pui Fan Yip (gastdocent)
  Glenn Hellberg (gastdocent)
 • Kosten opleiding
  € 7250 voor de theoretische cursus (basis, verdieping en specialisaties). Te voldoen in maximaal 4 termijnen.
  €1550 voor groepssupervisie bestaande uit 25 sessie. Te voldoen in maximaal 2 termijnen. Circa €165 voor literatuur.

Lesdagen

De opleiding begint op 17 januari 2020.

Kosten

 • € 7250 voor de basisopleiding en de specialisatie. Te voldoen in maximaal 4 termijnen.
 • €1550 voor groepssupervisie bestaande uit 25 sessies. Te voldoen in maximaal 2 termijnen.
 • Circa €165 voor literatuur.

Vooropleidingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding heb je een master op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen met een therapeutische oriëntatie, of een master geneeskunde afgerond. Je bent werkzaam binnen de zorg en welzijnssector bijvoorbeeld binnen jeugdzorg, Ggz en/of gezondheidscentra.

De opleidingen vinden plaats in ons eigen Instituut : “Het Marjon Arends Instituut”, gevestigd op de Latherusstraat 110-A2 Amsterdam Noord.

_Pagina onder constructie_

_Pagina onder constructie_

Jessurun, C.M. & Warring, R. (2018) Verschillen omarmen. Bussum: Coutinho, ISBN 978 978 90 469 0623 1.

Prijs € 42,50

Savenije, A., Lawick, M, J.  van & Reijmers,  E.T.M.(red) (2e geheel herziene druk, (2014). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: de Tijdstroom, ISBN 978 90 5898 257 5.

Prijs € 72,00

Baarda, B. (2009). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff, ISBN 978 90 0171 386 7.

Prijs € 29,90

Rhmaty, F. (2011). Traumaverwerking met vluchtelingen. Een transculturele systeembenadering.Assen: van Gorcum, ISBN 978 90 232 4649 7.

Prijs € 19,95

De verplichte boeken dient u zelf aan te schaffen. De overige literatuur wordt digitaal aangeleverd. Het draaiboek wordt de eerste bijeenkomst uitgedeeld en blijft uw eigendom. 

Geaccrediteerd door:CategorieAccreditatiepunten
RegisterpleinOpleidingstraject Maatschappelijk werk18, 3 punten
 Opleidingstraject Agogen18, 3 punten
   
Klinisch psycholoog (BIG) – FGZP 36 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie t/m Voetspoor VI (daarna nog in behandeling)48 punten
NIP-Eerstelijnspsychologie Eerstelijnspsychologie60 punten
   
   
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG): SKJ neemt voor de gedragswetenschappers  deze accreditaties over.K&J/OG herregistratie100
 

K&J/OG opleiding – behandeling

40
 

K&J/OG opleiding – diagnostiek

20
 

K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie

67
 

K&J/OG opleiding – overig taken

40