Systeemtherapeut

2-jarige opleiding tot Systeemtherapeut (Post-Master)

NIEUWE VOETSPOREN II

Volgende opleiding start januari 2021! 

Nieuwe Voetsporen is een door de NVRG erkende 2-jarige opleiding tot systeemtherapeut (TTC-212). De opleiding sluit aan bij de huidige samenleving die steeds complexer en diverser wordt.

De deelnemers leren oog te hebben voor de historische en culturele context van het systeem van de cliënt en ontwikkelen competenties om voor diens cliënten een passend traject te vinden. Daarom wordt in deze systeemtherapie opleiding behalve aan de systeemtheorie en de diverse stromingen, ook aandacht besteed aan een antropologische benadering van de menselijke interacties en aan maatschappelijk relevante thema’s als migratie en multiculturaliteit.

Wij willen in deze systeemtherapie opleiding cursisten een brede systemische opleiding bieden en hen vormen tot veelzijdige (gezins-)therapeuten die in diverse werksettingen juiste hulp kunnen bieden aan cliëntsystemen van welke achtergrond dan ook.

De basiselementen zijn:

 • Dyades
 • Triades
 • Grenzen en hiërarchie
 • Familie en gezinspatronen
 • Levensfasen
 • Overtuigingen
 • Uitsluiting
 • Religie
 • Racisme
 • Individualisme en collectivisme

Voor Wie

Maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen, die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST- / FAST-, FFT-therapeut.

Vooropleidingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding heb je een master op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen met een therapeutische oriëntatie, of een master geneeskunde afgerond. Je bent werkzaam binnen de zorg en welzijnssector bijvoorbeeld binnen jeugdzorg, GGZ en/of gezondheidscentra.

Omvang opleiding

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Basismodule (132 uur) bestaande uit een inleiding en een verdieping

 • Inleiding: Theoretisch model/persoon van de therapeut (60 uur)
 • Verdieping: Methodieken en interventies (60 uur)
 • Wetenschapsmodule/onderzoeksmethodieken (12 uur)

Specialisatie (80 uur) bestaande uit 2 modules:

 • Religie, spiritualiteit en familiesystemen (40 uur)
 • Gender, seksualiteit en relaties (40 uur)
CTTO Amsterdam multicultural

Systeemtherapeut


NIEUWE VOETSPOREN II
NVRG-erkende TTC-ST van 212 contacturen (vrijdagen)

 • Start
  Januari 2021
 • Duur
  36 lesdagen; 1 lesdag per 2 weken
 • Docenten
  Fariba Rhmaty
  Urmy Macnack
  Margo Sandel 
  en gastdocenten (o.a. Nel Jessurun, Pui Fan Yip, Glenn Hellberg, Ramón Karamat Ali, Victor Kouratovsky, Fatima Jelti)
 • Kosten opleiding
  € 7250 voor de theoretische cursus (basis, verdieping en specialisaties). Te voldoen in maximaal 4 termijnen.
  € 1550 voor groepssupervisie bestaande uit 25 sessie. Te voldoen in maximaal 2 termijnen.
 • Circa € 235 voor literatuur.

Lesdagen

De eerstvolgende opleiding (‘Nieuwe Voetsporen 3’) begint januari 2021, bij voldoende aanmeldingen. De lesdagen vinden plaats op vrijdag (elke 2 weken, met uitzondering van vakanties).

Kosten

 • € 7250 voor de basisopleiding en de specialisatie. Te voldoen in maximaal 4 termijnen.
 • € 1550 voor groepssupervisie bestaande uit 25 sessies. Te voldoen in maximaal 2 termijnen.
 • Circa € 235 voor literatuur.

Vooropleidingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding heb je een master op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen met een therapeutische oriëntatie, of een master geneeskunde afgerond. Je bent werkzaam binnen de zorg en welzijnssector bijvoorbeeld binnen jeugdzorg, Ggz en/of gezondheidscentra.

De opleidingen vinden plaats op onze eigen leslocatie: “Het Marjon Arends Instituut”, gevestigd op de Latherusstraat 110-A2 Amsterdam Noord.

Data lesdagen specialisatie II

30

21-2-2020

Iedere relatie is intercultureel 

31

6-3-2020

De seksuele partnerrelatie in de bredere contexten

32

20-3-2020

Diversiteit en multiculturaliteit in relaties

33

3-4-2020

Continuïteit en transities

34

17-04-2020

De partnerrelatie in een intergenerationele context

35

8-5-2020

Grenzen, macht en hiërarchie in relaties

36

29-5-2020

Afsluiting van dit blok en opleiding

 

12-06-2019

Diploma-uitreiking

2 jarige opleiding tot systeemtherapeut.

Nieuwe voetsporen II

Data opleiding: start 17 januari 2020

Blok I :

Inleiding (60 uur)

Dag 1             17 januari 2020         Het zit in de familie. Antropologisch model

Dag 2             31 januari 2020         De communicatietheorie

Dag 3             14 februari 2020        Vervolg communicatie: driehoeken

Dag 4             28 februari 2020        Levensfase-gezinsmodel. Relatie met de tijd en de ander 

Dag 5             13 maart 2020           Taal is identiteit. Verbinding met de werksetting

Dag 6             27 maart 2020           Genogrammen I: relatie met jezelf

Dag 7             10 april 2020             Het Structurele perspectief

Dag 8             24 april 2020            Genogrammen II

Dag 9             15 mei 2020              Rituelen. Relatie met de bovennatuur.

Dag 10             5 juni 2020             Terugblikken & vooruitkijken Afronding inleiding

Reserve dag    26 juni 2020

Blok II:

Verdieping (60 uur + 12 uur wetenschappelijke module)

Dag 11           4 september 2020              Systeemdiagnostiek

Dag 12           18 september 2020            Het Postmodernistische en Cybernetische perspectief

Dag 13           2 oktober 2020                    Het gezin van het jonge kind

Dag 14           23 oktober 2020                  Het gezin met pubers en adolescenten

Dag 15           6 november 2020               Bijzondere levensfaseovergangen (migratie, vlucht, trauma)

Dag 16           20 november 2020             Vluchtelingengezinnen

Dag 17           4 december 2020               Systeem en seksualiteit

Dag 18           18 december 2020              Breuken en verlies van ‘cultuur en context’

Dag 19            8 januari 2021                      Wetenschapsmodule I

Dag 20           22 januari 2021                    Wetenschapsmodule II

Dag 21           5 februari 2021                      Bijzondere werkvormen. Lichaamswerk en lijfwerk

Dag 22           19 februari 2021                    Afronding verdieping

Reserve dag     5 maart 2021

Blok III Specialisatie I

Narratief en complementair (14 uur)

Dag 23           19 maart 2021*                     Het narratief perspectief, complementair denken          

Dag 24           2 april 2021                            De narratieve stroming

*Aansluitend een gezamenlijke maaltijd en avondworkshop

Religie, spiritualiteit en familiesystemen (26 uur) 

Dag 25            16 april 2021                          Het Afro-Caribisch familieverwantschap- en geloofssysteem               

Dag 26           30 april of 7 mei                  Moslim familiesystemen

Dag 27           14 mei 2021                             Familieverwantschap systeem & Hindoeïstisch geloofssysteem        

Dag 28           28 mei 2021                           Behandelvormen in de praktijk en rituelen

Dag 29           11 juni 2021                              Essay en overdracht

Blok IV Specialisatie II

Gender, seksualiteit en relaties (40 uur)

Dag 30           3 september 2021                Iedere relatie is intercultureel

Dag 31           17 september 2021                 De seksuele partnerrelatie in de bredere context

Dag 32           8 oktober 2021                       Diversiteit en multiculturaliteit in relaties

Dag 33            22 oktober 2021                     Continuïteit en transities

Dag 34           5 november 2021                 De partnerrelatie in een intergenerationele context

Dag 35           19 november 2021                Grenzen, macht en hiërarchie in relaties

Dag 36           3 december 2021                 Afsluiting van de opleiding

 

Diplomering 17 december 2021

Jessurun, C.M. & Warring, R. (2018) Verschillen omarmen. Transcultureel Systemisch Werken. Bussum: Coutinho, ISBN 978 978 90 469 0623 1.

Prijs € 42,50

Savenije, A., Lawick, M, J.  van & Reijmers,  E.T.M.(red) (2e geheel herziene druk, (2014). Handboek SysteemtherapieUtrecht: de Tijdstroom, ISBN 978 90 5898 257 5.

Prijs € 72,00

Baarda, B. (2009). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff, ISBN 978 90 0171 386 7.

Prijs € 29,90

Rhmaty, F. (2011). Traumaverwerking met vluchtelingen. Een transculturele systeembenadering. Assen: van Gorcum, ISBN 978 90 232 4649 7.

Prijs € 19,95

Vansteenwegen, A. (2005). Helpen bij partnerrelatieproblemen. Het praktijkboek. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031344390

Prijs € 69,95

De verplichte boeken dient u zelf aan te schaffen. De overige literatuur wordt digitaal aangeleverd. Het draaiboek wordt de eerste bijeenkomst uitgedeeld en blijft uw eigendom. 

Geaccrediteerd door:CategorieAccreditatiepunten
RegisterpleinOpleidingstraject Maatschappelijk werk18, 3 punten
 Opleidingstraject Agogen18, 3 punten
   
Klinisch psycholoog (BIG) – FGZP 36 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie t/m Voetspoor VI (daarna nog in behandeling)48 punten
NIP-Eerstelijnspsychologie Eerstelijnspsychologie60 punten
   
   
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG): SKJ neemt voor de gedragswetenschappers  deze accreditaties over.K&J/OG herregistratie100
 

K&J/OG opleiding – behandeling

40
 

K&J/OG opleiding – diagnostiek

20
 

K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie

67
 

K&J/OG opleiding – overig taken

40