Systeemtherapeut

2-jarige opleiding tot Transcultureel Systeemtherapeut (Post-Master)

NIEUWE VOETSPOREN V

Start in september/oktober 2024

 

Nieuwe Voetsporen is een door de NVRG erkende 2-jarige opleiding tot systeemtherapeut (TTC-212). De opleiding sluit aan bij de huidige samenleving die steeds complexer en diverser wordt.

De deelnemers leren oog te hebben voor de historische en culturele context van het systeem van de cliënt en ontwikkelen van competenties om voor diens cliënten een passend traject te vinden. Daarom wordt in deze systeemtherapie opleiding behalve aan de systeemtheorie en de diverse stromingen, ook aandacht besteed aan een antropologische benadering van de menselijke interacties en aan maatschappelijk relevante thema’s als migratie, diversiteit en multiculturaliteit.

Wij willen in deze systeemtherapie opleiding cursisten een brede systemische opleiding bieden en hen vormen tot veelzijdige (gezins-)therapeuten die in diverse werksettingen juiste hulp kunnen bieden aan cliëntsystemen van welke achtergrond dan ook.

De basiselementen zijn:

 • Dyades
 • Triades
 • Grenzen en hiërarchie
 • Familie en gezinspatronen
 • Levensfasen
 • Transities en Rituelen
 • Overtuigingen
 • Uitsluiting
 • Religie
 • Racisme
 • Individualisme en collectivisme

Voor Wie

Ervaren maatschappelijk werkers, SPV-ers, vak-therapeuten, psychologen, orthopedagogen en psychiaters, die zich willen verdiepen en een specialisatie wensen in de transculturele systeemtherapie.

Vooropleidingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding heb je een master op hbo- of universitair niveau in de sociale en/of gedragswetenschappen met een therapeutische oriëntatie, of een master geneeskunde afgerond. Je bent werkzaam binnen de zorg en welzijnssector bijvoorbeeld binnen jeugdzorg, GGZ en/of gezondheidscentra.

Omvang opleiding

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Basismodule (132 uur) bestaande uit een inleiding en een verdieping
Studie uren: 8 uur per lesdag
Opdrachten en toetsen: 34 uur
 
 • Inleiding: Grondslagen en geschiedenis systeemtheorie, theoretisch kader, basis systhemische perspectieven, genogrammen, persoon van de therapeut (60 uur)
 • Verdieping: Methodieken en interventies (60 uur)
 • Wetenschapsmodule/onderzoeksmethodieken (12 uur)

Specialisatie (80 uur) bestaande uit 2 modules:

Studie uren: 8 uur per lesdag

Opdrachten en toetsen: 54 uur

 
 • Specialisatie 1: Narratieve benadering, Religie, spiritualiteit en familiesystemen (40 uur)
 • Specialisatie 2: Partnerrelaties: Gender, seksualiteit en diversiteit binnen relaties (40 uur)
 
CTTO Amsterdam multicultural

Systeemtherapeut


NIEUWE VOETSPOREN II
NVRG-erkende TTC-ST van 212 contacturen (vrijdagen)

 • Start
  September/oktober 2024
 • Duur
  36 lesdagen; 1 lesdag per 2 weken
 • Docenten
  Urmy Macnack, Ramón Karamat Ali, Margo Sandel, Iselda Waasdijk en gastdocenten (o.a. Nel Jessurun, Erick Filemon, Pui Fan Yip, Glenn Helberg, Waldy Neijhorst, Iman Aoulad Lahcene, Bruno Hillewaere, Albert Neeleman, Indra Boedjarath, Yassin Lhaiba)
 • Kosten opleiding
  € 7500 voor de theoretische cursus (basis, verdieping en specialisaties). Te voldoen in maximaal 4 termijnen.
  € 1750 voor groepssupervisie bestaande uit 25 sessie. Te voldoen in maximaal 2 termijnen.
 • Circa € 250 voor literatuur.
 • In het geval van deelneming aan alleen specialisatie: € 1600 per blok.