CTTO Amsterdam

OPLEIDINGEN BIJ HET CTTO AMSTERDAM

CTTO Amsterdam multicultural

Systeemtherapeut

NVRG erkende TTC-ST van 212
contacturen (vrijdagen)
"Nieuwe Voetsporen"

CTTO Amsterdam Schaal

Systeemtherapeutisch Werker

NVRG erkende TTC-STW van 100 contacturen (donderdagen)

CTTO Transculturele Wereldatlas

Systemische Supervisor

Volgende opleiding: start najaar 2022* NVRG erkende supervisorenopleiding van 9 bijeenkomsten (zaterdagen)