CTTO Amsterdam

OPLEIDINGEN BIJ HET CTTO AMSTERDAM

CTTO Amsterdam multicultural

Systeemtherapeut

Start 17 januari 2020
TTC-ST van 212
contacturen (vrijdagen)
"Nieuwe Voetsporen"

CTTO Amsterdam Schaal

Systeemtherapeutisch Werker

Start 29 oktober 2020
NVRG erkende TTC-STW van 100 contacturen (donderdagen)

CTTO Transculturele Wereldatlas

Systemische Supervisor

Start 7 September 2019
NVRG erkende supervisorenopleiding van 8 bijeenkomsten (zaterdagen)