Urmy Diana Macnack

Urmy Diana Macnack

Urmy Diana Macnack

Urmy Macnack is geboren op 16 juli 1952 in Suriname.
Zij is het derde kind uit een gezin van 7 kinderen (drie dochters en vier zonen). Haar beide ouders zijn Afro-Surinaams en afkomstig uit het district Para.

Ze heeft tot 1988 samengewoond met de vader van haar dochter (geb. 1980) en is sinds 1972 woonachtig in Nederland.

 

Urmy leerweg startte op de Kweekschool-B (huidige Pedagogische Academie) in Suriname. Zij vertrok naar Nederland voor de studie Maatschappelijk Opbouwwerk, vervolgde met een VO-opleiding en studeerde in 1988 af aan de Universiteit van Amsterdam met de studie Andragologie. In 1996 rondde zij haar systeemtherapie opleiding af bij het ISSOOH. Zij is erkend opleider en supervisor van de NVRG. Zij maakte vanaf 1996 deel uit van het Collectief van Transculturele Therapeuten (CTT).

In 1977 begon zij haar hulpverleningsloopbaan binnen de categorale hulpverlening. In die setting werkte zij vanuit een multi-systems approach met voornamelijk Surinaamse families. In 1987 had zij de coördinatie bij het opzetten van het Stedelijk Surinaamse Vrouwenwerk in Amsterdam. I988 trad ze in dienst van de GGGD Amsterdam alwaar zij vanuit een systeem-gerichte en outreachende aanpak met multiproblem-gezinnen werkte. Van 2001 tot 2006 was zij werkzaam als senior projectontwikkelaar/projectmanager bij de steunfunctie-instelling SSA te Amsterdam. Zij legde zich voornamelijk toe op het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op de gebieden gender (empowerment van meiden, betrekken van mannen bij het gezin), ontwikkelen van cultuur- en genderspecifieke methodieken gericht op trauma- verwerking en weerbaarheid van zowel vrouwen als mannen. Tevens zette zij lotgenotengroepen op rondom specifieke thema’s als migranten en hiv. In haar werkwijze is een community-based aanpak de kern.

Momenteel is zij part-time nog werkzaam als systeemtherapeut bij de organisatie ETT te Amsterdam (lid van NVRG). Verder is zij adviseur bij diverse migranten organisaties, freelance projectontwikkelaar/projectmanager en lid van de Commissie van Toezicht van Penitentiare Inrichting Overamstel te Amsterdam.

Er zijn verscheidene artikelen van haar hand verschenen op het gebied van winti (transculturele psychiatrie en GGZ) in Culturen binnen Psychiatrie muren: Hulpverlener als spirituele coach. Verder zijn er diverse artikelen over systeemgericht werken met gezinnen met hiv, verwantschapssystemen bij afro-surinamers, over zwarte mannen en over sjamanistische trainingsmethoden bij verwerking van trauma. Aan het boek Huiselijke Vrede, over mannelijkheid en eer bij allochtone mannen heeft zij als mede-onderzoeker een bijdrage geleverd. Tevens heeft zijn er van haar enkele publicaties/artikelen over Huiselijk geweld binnen de Surinaamse gemeenschap verschenen.

Zie Publicaties