Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor ons privacy reglement klik hier.

Toelating

U wordt toegelaten als u in het bezit bent van een diploma van een relevante opleiding. Deze zijn beschreven bij de eisen voor toelating van de desbetreffende opleidingen op de website. Tevens dient u werkzaam te zijn in een relevant werkveld en over voldoende casusmateriaal te beschikken om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen.

Kandidaten die niet beschikken over een relevant diploma kunnen een assessment aanvragen. Het assessment bestaat uit het opsturen van een uitgebreid Curriculum Vitae, een reflectieverslag van een gesprek en een gesprek met één van de opleiders, waaruit moet blijken dat de kandidaat de opleiding op dit niveau kan volgen.

Begeleiding

In de opleiding is de volgende begeleiding inbegrepen:

  • Alle lesdagen worden verzorgd door (tenminste) twee docenten.
  • De coördinator(en) organiseert en/of verzorgt persoonlijke begeleiding tijdens de opleidingsperiodes, en verzorgt/organiseert begeleiding van afrondende toetsen, werkstukken en portfolio’s.

Supervisie is een verplicht onderdeel van de opleidingen en wordt bij de desbetreffende opleidingen toegelicht.

 

Literatuur

De verplichte boeken dient u zelf aan te schaffen. De overige literatuur wordt digitaal aangeleverd. Het draaiboek wordt de eerste bijeenkomst uitgedeeld en blijft uw eigendom. De auteursrechten van de draaiboeken en overige lesmaterialen en modellen berusten bij het CTTO, de auteursrechten en eigendomsrechten van werkstukken en artikelen van de cursist, bij de cursist.

 

Diploma

Aan het einde van de opleiding wordt een diploma uitgereikt. Voor het diploma komen deelnemers in aanmerking die 90% actief aanwezig waren en die alle onderdelen met goed gevolg hebben afgesloten. Bij meer dan 10 % verzuim kan, in overleg met de leiding van de cursus, een extra opdracht gegeven worden.

Gezakte studenten worden binnen twee weken geïnformeerd over de mogelijkheden tot herkansing. Voor elk onderdeel bestaat de mogelijkheid tot een eenmalige herkansing, die plaatsvindt in overleg met de leiding van het betreffende onderdeel.

Betaling

Wij streven ernaar om binnen 3 dagen na ontvangst van het aanmeldingsformulier u een bevestiging van inschrijving te sturen. De factuur volgt hierna.

De 2-jarige opleiding tot Systeemtherapeut kan, indien gewenst, in maximaal vier en de supervisie in maximaal twee termijnen worden voldaan.

 

Annuleringsvoorwaarden

Door het zetten van uw handtekening onder het inschrijfformulier, of door het aanvinken dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden op het digitale formulier op de website, verklaart u zich verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld en het supervisiegeld.
De verantwoordelijkheid voor de betaling van het cursusgeld en het supervisiegeld kan worden overgedragen aan een derde partij. Deze dient dan het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
Zo snel mogelijk na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van inschrijving en de factuur. U heeft vanaf de datum van ontvangst een bedenktijd van 14 dagen, waarin u uw inschrijving nog ongedaan kunt maken. Bij inschrijvingen binnen 14 dagen voor aanvang geldt deze bedenktijd ook. Het recht op annulering vervalt op het eerste lesmoment waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. 


Het minimum aantal deelnemers verschilt per opleiding: 12 voor de ST-opleiding, 8 voor de supervisorenopleiding en 10 voor de STW-opleiding, (afhankelijk van de omstandigheden en setting). Bij onvoldoende inschrijvingen worden de reeds betaalde opleidingskosten per omgaande gerestitueerd. U heeft dan recht op een gereserveerde opleidingsplaats bij de volgende keer dat de opleiding start.
Tot drie maanden voor de cursusaanvang kan de overeenkomst kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tot zes weken voor de aanvang wordt € 50,- administratiekosten berekend. Bij annulering tussen zes en twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingsprijs in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag, is de gehele opleidingsprijs verschuldigd, d.w.z. cursusgeld en supervisiegeld. Bij verhindering bestaat de mogelijkheid een vervanger te sturen. Ook bij voortijdig stoppen met de opleiding is de gehele opleidingsprijs verschuldigd.
Alle gegevens zijn onder voorbehoud.

 

Voor verder informatie kunt u altijd contact opnemen:

Secretariaat CTTO:
info@cttoamsterdam.nl
M: 06 – 383 829 08