Blog

CTTO Amsterdam
Geen categorie

CTT Amsterdam wordt CTTO Amsterdam

Zoals een gezin een systeem is dat door de tijd heen beweegt en zich aan dient te passen in het samenspel van verschillende stressoren, heeft het CTTO dit ook gedaan. Met het vertrek van enkele belangrijke dragers van het gedachtengoed, is er een nieuwe fase ingegaan. Zoals vele oud-studenten weten, kan de liminele fase kwetsbaar maken, maar is het ook een kans voor creativiteit en nieuwe energie. De huidige fase waar het opleidingsinstituut dat al meer dan 10 jaar hulpverleners verrijkt met een nieuwe (transculturele en systemische) blik, vroeg dan ook om een nieuwe naam.

Met ingang van 1 september 2019 is het CTT Amsterdam dan ook overgegaan naar CTTO Amsterdam. Het woord collectief is hiermee verdwenen, maar de verbondenheid niet. Het woord centrum geeft meer ruimte voor de ontwikkeling van de deelgenoten, met een focus op wat er centraal staat: het verzorgen van opleidingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering. Ook de tweejarige systeemtherapie opleiding, die voorheen ‘in het voetspoor van de historie en cultuur’ heette, heet nu ‘Nieuwe voetsporen’. Passend bij de transitie die is doorstaan.

Lees hier over de geschiedenis van het CTT en de transitie naar CTTO.